Yêu cầu chỉnh sữa thông tin cá nhân

Quý khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân tại đây

Hoặc khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân, hãy gửi e-mail cho DUROVIN theo email: durrovinvn@gmail.com