Bảng báo giá chi tiết bồn tắm 1m5

Bảng báo giá chi tiết bồn tắm nằm 1m5 và các chi phí phát sinh (nếu có)

Bồn tắm xây giá 2.800.000đ

Bồn tắm chân yếm giá 4.800.000đ

Bồn tắm massage giá 9.300.000đ

Bồn tắm xây: 2.800.000đ Đã bao gồm bộ xả ruột gà.
Bồn tắm chân yếm: 4.800.000đ Đã bao gồm khung inox 304, 02 mặt chân yếm bao gồm 1 yếm ngắn, 1 yếm dài.
Bồn tắm massage: 9.300.000đ Đã bao gồm khung inox 304, 02 mặt chân yếm, Bộ sục khí, mô tơ 1HP, Bộ vòi bồn tắm.

Trong trường hợp khách hàng muốn đặt 3 mặt yếm sẽ phát sinh chi phí như sau:
Bồn tắm chân yếm + 1 yếm ngắn: 4.800.000 + 350.000 = 5.150.000đ
Bồn tắm chân yếm + 1 yếm dài: 4.800.000 + 500.000 = 5.300.000đ

Trong trường hợp khách hàng muốn đặt 4 mặt yếm sẽ phát sinh chi phí như sau:
Bồn tắm chân yếm + 1 yếm ngắn + 1 yếm dài: 4.800.000 + 350.000 + 500.000 = 5.650.000đ

Trong trường hợp khách hàng KHÔNG MUỐN GẮN massage nhưng muốn gắn thêm bộ vòi trên thành bồn:
Bồn tắm chân yếm (2 mặt yếm) 4.800.000 + 1.800.000 = 6.600.000đ

Lưu ý: Khách hàng muốn gắn vòi sen tắm trên thành bồn cần phải chừa đường nước cấp nóng lạnh.

Trong trường hợp khách muốn gắn thêm gối cao su:
Bồn tắm xây: 2.800.000 + 400.000 = 3.200.000đ
Bồn tắm chân yếm: 4.800.000 + 400.000 = 5.200.000đ

Xem Các mẫu bồn tắm 1m5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *