Bảng báo giá chi tiết bồn tắm 1m5

baogia bontam 1m5 1 - Bảng báo giá chi tiết bồn tắm 1m5

Bảng báo giá chi tiết bồn tắm nằm 1m5 và các chi phí phát sinh (nếu có)

BT15A 2 - Bảng báo giá chi tiết bồn tắm 1m5

Bồn tắm xây giá 2.800.000đ

BT15A 1 - Bảng báo giá chi tiết bồn tắm 1m5

Bồn tắm chân yếm giá 4.800.000đ

BT15A massages - Bảng báo giá chi tiết bồn tắm 1m5

Bồn tắm massage giá 9.300.000đ

Bồn tắm xây: 2.800.000đ Đã bao gồm bộ xả ruột gà.
Bồn tắm chân yếm: 4.800.000đ Đã bao gồm khung inox 304, 02 mặt chân yếm bao gồm 1 yếm ngắn, 1 yếm dài.
Bồn tắm massage: 9.300.000đ Đã bao gồm khung inox 304, 02 mặt chân yếm, Bộ sục khí, mô tơ 1HP, Bộ vòi bồn tắm.

Trong trường hợp khách hàng muốn đặt 3 mặt yếm sẽ phát sinh chi phí như sau:
Bồn tắm chân yếm + 1 yếm ngắn: 4.800.000 + 350.000 = 5.150.000đ
Bồn tắm chân yếm + 1 yếm dài: 4.800.000 + 500.000 = 5.300.000đ

Trong trường hợp khách hàng muốn đặt 4 mặt yếm sẽ phát sinh chi phí như sau:
Bồn tắm chân yếm + 1 yếm ngắn + 1 yếm dài: 4.800.000 + 350.000 + 500.000 = 5.650.000đ

Trong trường hợp khách hàng KHÔNG MUỐN GẮN massage nhưng muốn gắn thêm bộ vòi trên thành bồn:
Bồn tắm chân yếm (2 mặt yếm) 4.800.000 + 1.800.000 = 6.600.000đ

Lưu ý: Khách hàng muốn gắn vòi sen tắm trên thành bồn cần phải chừa đường nước cấp nóng lạnh.

Trong trường hợp khách muốn gắn thêm gối cao su:
Bồn tắm xây: 2.800.000 + 400.000 = 3.200.000đ
Bồn tắm chân yếm: 4.800.000 + 400.000 = 5.200.000đ

Xem Các mẫu bồn tắm 1m5
7.500.00024.000.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 3 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Drop file here